dimarts, 13 de març de 2012

Edelvives
Book per a l'agència Advocate Art-Book para la agencia Advocate Art

Editorial Vicens Vives
La Galera TEXT


Editorial Vicens vives
Portada Joc de cartes/Portada juego de cartas/Card game cover

Vicens Vives


Editorial Cruïlla